Zorg Beveiliging 

Sinds kort is er steeds meer vraag naar. Zorg beveiligers voor uw zorginstantie. Wij zijn ondersteunend bij uw personeel. Wij zorgen dat uw personeel veilig kan werken en dat zij zich kunnen richten op de patiënten en cliënten. Onze medewerkers zijn getraind om tijdig te kunnen herkennen en het minimaliseren van risico's om de veiligheid te kunnen waarborgen.  

Een zorginstelling is een instelling waar een hele brede doelgroep toegang toe heeft, deze doelgroep varieert van hulpbehoevende ouderen tot dakloze mensen die op zoek zijn naar de primaire levensbehoeften. Juist vanwege deze grote variatie van mensen is de kans groot dat de aanwezige mensen (personeel, bezoekers en patiënten/cliënten) in aanraking komen met heftige emoties zoals onmacht, onbegrip, verdriet en agressie. Een zorginstelling is dus vatbaar voor diverse veiligheidsrisico's. Voor het welzijn van het personeel, de cliënten en de bezoekers is het van groot belang dat deze risico's naar het minimum worden teruggebracht.  

Wat verzorgen wij als zorg beveiligers: 

  • Veiligheid van uw personeel en uw patiënten/cliënten. 
  •  U kunt u aandacht op uw patiënten en cliënten richten.
  • Bij een risico scenario kunnen wij zorgen voor de veiligheid en minimaliseren van de risico’s voor uw personeel.
  • Het beveiligen van het object  
  • Het verzorgen van BHV, EHBO en brandwacht.
  • Het registreren van in en uitgaand personeel, leveranciers en bezoek